Ajalugu  

  Toodang  

  Lingid  

  Memuaarid  

  Vrakigalerii  

  Arhiivkogu  

  Muud maaparandusmasinad  

  Info   
Ajaleheartiklid
Fotoarhiiv

Otsi:

Arhiivkogu

 Ajaleheartiklid

 Fotoarhiiv

Arhiivkogusse kuuluvad Tallinna Ekskavaatoritehase, hiljem TK ''Talleks'' poolt väljaantud artiklid, tehaseinstruktsioonid jms.

Fotogalerii