Ajalugu  

  Toodang  

  Lingid  

  Memuaarid  

  Vrakigalerii  

  Arhiivkogu  

  Muud maaparandusmasinad  

  Info   
Ajaleheartiklid
Fotoarhiiv

Otsingusõna(d):

Ajaleheartiklid : Talleksi 40 aastat

Järva Teataja 29 sept 1984

Toimetas Timo Mäeots

Tänase "Talleksi" tootmistegevus sai alguse pärast Tallinna fašistlikust okupatsioonist vabastamist 1944. aasta septembris. Alustati põllumasinate remonti vastloodud Tallinna Põllumajandusmasinate Remondi Tehases. 1947 hakati ehitama peahoonet, 1956 moodustati põllumajandusmasinate remondi tehase ja Tallinna Auto-Traktoriremonditehase baasil Tallinnas ekskavaatoritehas, kus algas plaanipärane tranšee-ekskavaatorite tootmine Eesti NSV's. Aastatel 1960-1962 ühendati tehasega Viljandi Mehaanikatehas, Mõisaküla Veduridepoo ja Paide Teedemasinate Tehas. 1969. a saadi Leipzigi messilt kuldmedal tranšee-ekskavaatorile ETTs 161. 1975. a loodi tehase ja tema kolme filiaali alusel tootmiskoondis "Talleks". 1976 autasustati Tööpunalipu ordeniga. 1956-1982 valmistati 37 000 ekskavaatorit.
40 000. ekskavaator väljus montaažitsehhist käesoleva aasta (1984, toim) mais ja see anti pidulikult üle Vologda Melioratsioonitrusti 22. rändkolonni eesrindlikule ekskavaatorijuhile Nikolai Holodovile.
Koondise masinatega melioreeritakse praegu 90% maid, Eesti NSV's üle 600 000 ha. Üle 5000 ehk viiendiku valmistatud masinatest on eksporditud 45 riiki. Rohkem kui 100 korda on "Talleksi" toodang olnud esindatud rahvusvahelistel näitustel ja laatadel. Koondise esindajad on praegu seitsmes välisriigis.
"Talleksi" 1700 töötajat valmistavad tänavu 2093 eri tüüp ekskavaatorit, kogutoodangut antakse 37 miljoni rubla eest.
Toodetakse ekskavaatoreid ETZ 165,varustatuna spetsiaalse rullpuksketiga vahetatavate tööorganitega, on võimalik rakendada külmunud pinnase kaevamisel, ETZ 206 drenaaži ehitamiseks sesoonse külmumistsükliga pinnases. ETZ 208B on kraaviekskavaator, mõeldud külmunud pinnase töötlemiseks, sealhulgas Kaug-Põhjas. Kraaviekskavaatoriga ETZ 208D ehitatakse magistraalgaasijuhtmeid.
Viimaseks uudiseks on Brno messikomisjoni otsus anda ekskavaatorile ETZ 208B kuldmedal.
Praegune koondise uhkus on katsetatav ETZ 2010, esimene täishüdraulikal, ühegi mehaanilise ahelata ekskavaator. Niisugune suund on valdav kogu tööstusharus,siiani pole maailmas ainsatki firmat, kes on jõudnud taolise seeriatoodanguni.
Need on killud tootmiskoondise "Talleks" 40aastasest arengust ja tootmistegevusest.
Milline on Paide Masinatehase koht tootmiskoondise "Talleks" tegevuses? Oleme tihedalt seotud kõikide koondise tehaste ja allüksustega.
Meie tehase 6,7 miljoni rublane kogutoodang moodustab koondise väljalaskest 18,1 protsenti, 220 töötajat aga 13 protsenti koondise kogu töötajate arvust. Koondise toodang kasvas eelmise aastaga võrreldes 9,4 protsenti. Uute tootmisvõimsuste, kõrgtootlike seadmete ja tehnoloogia evitamine Paide Masinatehases võimaldab toodangu kasvu veerandi võrra.
Paides valmistatakse ja saadetakse montaažikonveierile üle 1000 erineva detaili ja üle 70 erineva sõlme.
Drenaažiekskavaatori ETZ 202B, koondise põhimasina tarbeks tehakse mitmeid detaile, kuus koostatakse 35 transportööri ja valmistatakse kõik selle detailid. Hulgaliselt tehakse hammas- ja ketirattaid. Tööorgan ja töökett lähevad Lääne-Siberi ning teiste nafta- ja gaasitootmisobjektide ehitamisel kasutatavatele ekskavaatoritele ETZ 208. Ekskavaatorile ETZ 165 valmistatakse muude detailide hulgas neid ka rullpuksketile.
Oluline on meie osa rahvatarbekaupade tootmisel. Kogu koondises valmistatakse ühe rubla töötasu kohta 16 kopika eest rahvatarbekaupa, Paide tehases aga 58 kopika eest.
28. septembril raporteerisid Paide Masinatehase töötajad 9 kuu ülesannete ennetähtaegsest täitmisest. Kaubatoodanguplaan täideti 101,8-, tööviljakuse plaan normeeritud puhastustoodangu järgi 102,8 protsendiliselt.
Tootmiskoondise "Talleks" 40. aastapäeva ja masinaehitajate päeva puhul pälvisid eeskujuliku ja kauaaegse töö eest koondise autasud meie ametiühinguesimeees Gennadi Burd, seadistaja Friedrich Tubarik, treial Endel Lukas ja tehnikaosakonna juhataja Harri Lensmann.
Kõrvuti noortega töötavad tehases paljud vanad kaadritöölised. 40 aastat on edukalt töötanud direktor Vil Tago ja meister Valdur Muiste.
Nii osalevad Paide Masinatehase töötajad meie rahvamajanduse tähtsate suundade arendamises - toitlusprogrammi ja energeetikaalaste sihtprogrammide täitmises.

TIIT PAGLANT,
Paide Masinatehase peainsener